6-daagse training ‘ACT4kids’

Een basistraining bij ACT4life is werkelijk uniek!

Het is de enige training waarin je én de zes ACT veranderstrategieën leert kennen en toepassen, én een kader krijgt waarmee je gedrag kunt analyseren en gegronde interventies kunt ontwerpen waardoor de strategieën veel effectiever ingezet kunnen worden. Tegelijkertijd kun je met het model de verandering die je cliënt doormaakt, meten en zichtbaar maken.

Het model maakt gedrag inzichtelijk en probleemsituaties visueel, waardoor ACT na een ACT4life basistraining zowel bij jonge kinderen, bij jongeren als bij volwassenen makkelijker toegepast kan worden. Omdat het model handvatten geeft om ACT toe te passen bij elke vorm van gedrag, overstijgt het leeftijden, doelgroepen, klachten en leefgebieden.

ACT is geen methodiek, het is een levenswijze: ACT4life

Het ACT4life-model is in de basis ontwikkeld door Monique Samsen tijdens haar eerste stappen in de toepassing van ACT bij jongeren en jong volwassenen. De symboolfiguren en eenvoudige taal maakten het model zeer bruikbaar in het werken met (jonge) kinderen. Het helpt hen om makkelijker te herkennen wat er vanbinnen gebeurt en er over te communiceren wanneer dat nodig is. Wanneer ook ouders of anderen in het systeem van het kind of jeugdige leren kijken vanuit het ACT4life-model, spreekt iedereen dezelfde taal. Dit komt niet alleen de herkenning van oude en de inprenting van nieuwe gedragspatronen ten gunste, maar je cliënt zal zich makkelijker

Het model maakt gedrag inzichtelijk en probleemsituaties visueel, waardoor ACT na een ACT4life basistraining zowel bij jonge kinderen, bij jongeren als bij volwassenen makkelijker toegepast kan worden. Het model geeft handvatten om diagnostiek uit te voeren en interventies methodisch vorm te geven bij elke vorm van gedrag. Hiermee overstijgt het leeftijden, doelgroepen, klachten en leefgebieden.

ACT4kids is de toepassing van het ACT4life-model bij kinderen en jongeren. Het is hier allemaal ooit begonnen: voordat het grote publiek ontdekte dat het model net zo krachtig werkt voor volwassenen, richtten wij ons vooral op kind en jeugd.

Nu, anno 2024, zullen wij nog tot en met de zomervakantie de welbekende 6-daagse ACT4kids trainingen verzorgen. Hierin ontvang je de basis zoals die in de 4-daagse training wordt gegeven, maar daar bovenop zitten er in de 6-daagse ACT4kids training een aantal extra kind en jeugd specifieke elementen, tijd en ruimte voor theorie en oefening. Alle oefeningen in de training zijn daarnaast gericht op de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren en ook de casuïstiek zal hierop gericht zijn.

Na de zomer 2024 zal het totaalpakket van de 6-daagse ACT4kids training verdwijnen en kun je als deelnemer zelf besluiten of je na het volgen van een 4-daagse basistraining jouw ACT4life-toolkit nog verder uit wilt breiden.

Kosten

Leerdoelen

Certificering

Accreditatie

In-company

Agenda

Inschrijven