4-daagse basistraining ACT4school

ACT4life heeft al geruime tijd een projectgroep die het werken met het model naar school zal brengen. Natuurlijk heet de toepassing van ACT4life op school: ACT4school. Net zo eenvoudig als het model zelf.

De projectgroep heeft hard gewerkt. Zo is er een lespakket ontwikkeld dat nu in de pilotfase is beland. Hiermee zal de leerkracht zelfstandig uit de voeten kunnen door gedurende 8 lessen de hele klas op een speelse en laagdrempelige manier kan laten kennismaken en oefenen met de prachtige ACT vaardigheden waar je een heel leven mee vooruit kan. Voor die leerkracht die wat meer oefening of verdieping wil, wordt een training ontwikkeld. Zowel het lespakket als de training zullen in 2025 worden aangeboden.

Maar ACT4life gaat al eerder ‘back to school’! Werk je als orthopedagoog, als schoolpsycholoog of op een andere manier als leerlingbegeleider en zoek je handvatten om door middel van ACT en op basis van een goede procesanalyse van gedrag zowel leerlingen als leerkrachten te ondersteunen in hun ontwikkeling? Dan hebben we nu eindelijk precies de juiste training voor jou!

Een basistraining bij ACT4life is werkelijk uniek!

Het is de enige training waarin je én de zes ACT vaardigheden leert kennen en toepassen, én een kader krijgt waarmee je gedrag kunt analyseren en interventies kunt borgen. Met andere woorden: je werkt gegrond en zeer gericht. En dat alles in één en hetzelfde beeld(taal) dat door de hele school heen gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen de vaardigheden veel effectiever ingezet en geoefend worden en maak je gebruik van de volledige potentie van ACT. Tegelijkertijd kun je met het model de vooruitgang op gedragsvaardigheden heel eenvoudig in beeld brengen.

Het model maakt gedrag inzichtelijk en probleemsituaties visueel, waardoor ACT na een ACT4life basistraining zowel bij jonge kinderen, bij jongeren als bij volwassenen makkelijker toegepast kan worden. Het model geeft handvatten om diagnostiek uit te voeren en interventies methodisch vorm te geven bij elke vorm van gedrag. Hiermee overstijgt het leeftijden, doelgroepen, klachten en leefgebieden.

ACT is geen methodiek, het is een levenswijze: ACT4life.

Onze basistraining geeft jou voldoende theoretisch inzicht en praktijkervaring om na een training van 4 dagen zelfstandig ACT in welk vakgebied dan ook toe te passen. We hebben de training op een aantal punten specifiek toegespitst op óf behandelaars óf begeleiders óf diegenen die werkzaam zijn in het onderwijs, zodat we in een 4-daagse direct to the point kunnen komen op het gebied van bijvoorbeeld theorie, casuïstiek en toepassing.

De basistraining ACT4school is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde ACT beoefenaars: het ACT4life-model zal altijd nieuw zijn. Ook wanneer je elders al een basistraining ACT hebt gevolgd, zul je meer dan voldoende worden uitgedaagd met nieuwe kennis, oefeningen en perspectieven.

Voor wie

Kosten

Leerdoelen

Certificering en gebruik keurmerk

Accreditatie en eindtoets

Wil je met het volgen van deze training accreditatiepunten ontvangen?

Dan dien je voldoende aanwezig te zijn geweest (minimaal 90%, voor SKJ geldt: 100%) en maak je een eindtoets. Meer informatie volgt binnenkort.

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd danwel toegekend:

NVO herregistratie tot basis-orthopedagoog en Orthopedagoog-Generalist en NIP herregistratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog
(alleen voor variant A)
24 punten
geldig t/m 16-05-2027
NIP registratie tot NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog en NVO registratie tot Orthopedagoog Generalist
(alleen voor variant A)
Behandeling – 10 punten
Diagnostiek – 9 punten
Extra literatuurstudie – 24 punten
Overige taken – 5 punten
geldig t/m 16-05-2027
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
(alleen voor variant A
24 punten
geldig t/m 16-05-2027
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 24 punten (voor variant A)
geldig t/m 16-05-2027
in aanvraag (voor variant B)
10 weken voor het aflopen van de accreditatie, wordt een nieuwe aanvraag gedaan.

In-company

Agenda

Inschrijven