4-daagse basistraining varianten A & B

Een basistraining bij ACT4life is werkelijk uniek!

Het is de enige training waarin je én de zes ACT veranderstrategieën leert kennen en toepassen, én een kader krijgt waarmee je gedrag kunt analyseren en gegronde interventies kunt ontwerpen. En dat alles in één en hetzelfde beeld(taal) dat je tijdens je gehele behandeling of begeleiding kunt gebruiken. Hierdoor kunnen de strategieën veel effectiever ingezet worden en maak je gebruik van de volledige potentie van ACT. Tegelijkertijd kun je met het model de verandering die je cliënt doormaakt, meten en zichtbaar maken.

Het model maakt gedrag inzichtelijk en probleemsituaties visueel, waardoor ACT na een ACT4life basistraining zowel bij jonge kinderen, bij jongeren als bij volwassenen makkelijker toegepast kan worden. Het model geeft handvatten om diagnostiek uit te voeren en interventies methodisch vorm te geven bij elke vorm van gedrag. Hiermee overstijgt het leeftijden, doelgroepen, klachten en leefgebieden.

ACT is geen methodiek, het is een levenswijze: ACT4life

Onze basistraining geeft voor zowel behandelaars als begeleiders voldoende theoretisch inzicht en praktijkervaring om na een training van 4 dagen zelfstandig ACT in welk vakgebied dan ook toe te passen. Wel hebben we de training op een aantal punten specifiek toegespitst op óf behandelaars óf begeleiders, zodat we in een 4-daagse direct to the point kunnen komen op het gebied van bijvoorbeeld theorie, casuïstiek en toepassing.

Zodoende zijn er twee varianten van dezelfde basistraining: variant A voor behandelaars en variant B voor begeleiders.

In beide varianten komt de theorie, procesdiagnostiek, het opstellen van behandelplan en het ontwerpen van
interventies aan bod en oefen je zowel hiermee als met alle veranderstrategieën.

In variant A zal net wat meer filosofische en theoretische ondergrond gegeven worden en maken we vaker de koppeling naar de theorie. De procesdiagnostiek zal meer gericht zijn op complexe, gelaagde en systemische problematiek en het maken van een uitgebreide casusconceptualisatie.

In variant B is net wat meer ruimte voor oefening om vanuit de eigen ervaring te leren, de theorie neemt
hierdoor een net wat minder prominente plek in. De procesdiagnostiek zal voornamelijk gericht zijn op het in
het moment aansluiten bij de cliënt en de situatie en hoe hier eventueel het systeem in mee te nemen.

Beide varianten zijn geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde ACT beoefenaars: het ACT4life-model zal altijd nieuw zijn. Ook wanneer je elders al een basistraining ACT hebt gevolgd, zul je meer dan voldoende worden uitgedaagd met nieuwe kennis, oefeningen en perspectieven.

Lees hieronder meer over de twee varianten van de 4-daagse basistraining ACT4life om te besluiten welke variant het best bij jouw werksituatie aansluit:

Variant A – Behandelaars

Variant B – Begeleiders

Kosten

Leerdoelen

Certificering en gebruik keurmerk

Accreditatie en eindtoets

Wil je met het volgen van deze training accreditatiepunten ontvangen?

Dan dien je voldoende aanwezig te zijn geweest (minimaal 90%, voor SKJ geldt: 100%) en maak je een eindtoets. Dit is een casusconceptualisatie van een eigen ingebrachte casus (werk je momenteel even niet, dan kun je gebruik maken van een voorbeeld casus).

De eindtoets helpt je in je diagnostiek, het opstellen van een begeleidingsstrategie en/of interventies en de uitvoering daarvan. Het is bedoeld als werkdocument om te kunnen ontdekken wat jouw cliënt nodig heeft en hoe daarbij aan te kunnen sluiten.

De casusconceptualisatie is volledig op basis van het ACT4life-model en dus ga je tijdens de training vanaf het eerst moment eigenlijk al met de eindtoets aan de slag. Op de laatste trainingsdag werk je jouw casus nog eens helemaal uit en is er alle ruimte voor het stellen van vragen of krijgen van begeleiding hierin. Sommige deelnemers leveren de eindtoets daarna direct in. De meeste deelnemers hebben na de training tussen de 3 en 6 uur nodig.

Je levert deze eindtoets uitgetypt en via de mail in binnen 4 weken na de laatste trainingsdag. De docent voorziet je eindtoets vervolgens van beknopte feedback. Daarna ontvang je per mail een certificaat dat recht geeft op accreditatiepunten.

Bij de volgende beroepsverenigingen is accreditatie aangevraagd danwel toegekend:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
(alleen voor variant A)
26 punten
geldig t/m 16-05-2027
Belgische Vereniging voor Psychotherapie (BVP)
(alleen voor variant A)
in aanvraag
NVO herregistratie tot basis-orthopedagoog en Orthopedagoog-Generalist, NIP herregistratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog
(alleen voor variant A)
24 punten
geldig t/m 16-05-2027
NIP registratie tot NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog of NVO registratie tot Orthopedagoog Generalist
(alleen voor variant A)
Behandeling – 10 punten
Diagnostiek – 9 punten
Extra literatuurstudie – 24 punten
Overige taken – 5 punten
geldig t/m 16-05-2027
NIP – Eerstelijnspsychologie NIP
(alleen voor variant A)
36 punten
geldig t/m 16-05-2027
NIP – Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP
(alleen voor variant A)
24 punten (alg. kennis: 5, diagn.: 9, interv.: 10)
geldig t/m 16-05-2027
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
(alleen voor variant A)
24 punten
geldig t/m 16-05-2027
Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
(alleen voor variant A)
in aanvraag
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 24 punten (voor variant A)
geldig t/m 16-05-2027
in aanvraag (voor variant B)
Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP)36 punten
geldig t/m 11-02-2027
Register Vaktherapeuten44 punten
geldig t/m 03-04-2025
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici37 punten
geldig t/m 04-04-2026
Registerplein55 punten
geldig t/m 03-04-2027
Kwaliteitshuis Fysiotherapie24 punten
geldig t/m 03-04-2026
Nederlandse Vereniging voor Praktijk Ondersteuners (NVvPO)12 punten
geldig t/m 03-04-2025
Landelijke Vereniging POH-GGZ
(alleen voor variant B)
24 punten
geldig t/m 11-02-2025
10 weken voor het aflopen van de accreditatie, wordt een nieuwe aanvraag gedaan.

In-company

Agenda

Inschrijven

Staat jouw training, startdatum of locatie hier niet tussen? Neem via onderstaand formulier contact met ons op!